สรรพสามิต เผย 6 เดือน จับสินค้าเถื่อนกว่า 1.3 หมื่นคดี

สรรพสามิต เผย 6 เดือนปีงบฯ 65 จับสินค้าหนีภาษีได้กว่า 1.3 หมื่นคดี คิดเป็นค่าปรับรวมกว่า 256 ล้านบาท พบสุรา มากสุดกว่า 7 พันคดี รองลงมาคือ ยาสูบ และรถจักรยานยนต์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 410 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.32 ล้านบาท

 

ทำให้ยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 13,828 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 256.35 ล้านบาท โดยแยกเป็น

-สุรา จำนวน 7,316 คดี ค่าปรับ 66.53 ล้านบาท

-ยาสูบ จำนวน 4,859 คดี ค่าปรับ 127.80 ล้านบาท

-รถจักรยานยนต์ จำนวน 665 คดี ค่าปรับ จำนวน 15.56 ล้านบาท

-น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 366 คดี ค่าปรับ 18.20 ล้านบาท

-ไพ่ จำนวน 238 คดี ค่าปรับ 2.27 ล้านบาท

-น้ำหอม จำนวน 68 คดี ค่าปรับ 3.17 ล้านบาท

-สินค้าอื่น ๆ จำนวน 316 คดี ค่าปรับ 22.82 ล้านบาท

 

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 99,654.420 ลิตร ยาสูบ จำนวน 2,774,201 ซอง ไพ่ จำนวน 15,2777 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 564,340.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 83,980 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 815 คัน

 

ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market