บอร์ดThaiBMA ไฟเขียวตั้ง “ดร.สมจินต์ ศรไพศาล” นั่ง กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ(บอร์ด) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA มีมติแต่งตั้ง ดร.สมจินต์ศรไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ต่อจากนายธาดา พฤฒิธาดา ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

รายงานข่าวจากสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ระบุว่า คณะกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย มีมติแต่งตั้งมติแต่งตั้ง ดร.สมจินต์ศรไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการต่อจากนายธาดา พฤฒิธาดา ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านธุรกิจญี่ปุ่นศึกษาจาก Chaminade University of Honolulu โดยได้รับทุนการศึกษา Fujitsu Asian Scholarship Program

ดร.สมจินต์ ได้รับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากโครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ดร.สมจินต์มีประสบการณ์ในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้มากว่า 30 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่ง Assistant manager ของ Kankaku Securities ในประเทศญี่ปุ่น Deputy General Manager ของ Bond Dealers Club อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) วรรณ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บลจ. ทหารไทย

นอกจากนี้ดร.สมจินต์ยังเป็นวิทยากร ในหลักสูตรอบรมความรู้ในตลาดทุนให้กับองค์กรต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมาอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market